Проекти 2023

Във връзка с изпълнението на договор BG-RRP-3.004-1396-C01, публикуваме комплект документи за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на текстилни изделия:

Обособена позиция 1: Компютризирана многоиглена капитонираща машина - 1 бр.

Обособена позиция 2: Шевна машина за пришиване на бие - 2 бр.“

 

Крайният срок за подаване на документите е 30.06.2023г. включително.

 

Документите можете да свалите от тук: Комплект документи