Projects


 

На 20.01.2021 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.077-0367-C01 между „АЛИАНАООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ” за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цели на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и  22 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

CONTACTS:

Bulgaria
6300 Haskovo
95 Osvobozhdenie blvd.
Tel.: +359 38 660350
          +359 38 660351
Fax: +359 38 660352

 

LINKS:

Visit our e-shop for bed linen:

LOCATION: